slunečnice

Ceny za dopravu:

Doprava pro Brno a Olomouc zdarma.
 Zdarma také vytvoření otvorů do stropů
(Platí pro rodiné domy do 20 otvorů)
Obce na dálnici v obou směrech Brno - Olomouc pro aplikaci nad 15 m3 zdarma.
 

Na větší vzdálenosti dle velikosti zakázky a domluvy. Aplikace provádíme po celém území ČR, od Karlových Varů, Litvínova po Třinec, Starý Hrozenkov, Znojmo či Mikulov.

Ceny za aplikaci Climatizeru Plus

Cena se stanovuje dle způsobu aplikace (zpracování izolační hmoty) a je závislá především na množství spotřebovaného  materiálu a jeho uložení v konstrukci.

PŘEPOČTENÉ ORIENTAČNÍ CENY PROVEDENí IZOLACE S  PRACÍ

A)        Suché foukání do různých typů konstrukcí :

1)       Základní cena pro volné foukání CLIMATIZERU PLUS na vodorovnou plochu :

od  960,- Kč/m3

 (spotřeba materiálu je od 30-40 kg / m3, při tloušťkách nad 30 cm je spotřeba až 45 kg/ m3 )     

  s rostoucí spotřebou materiálu na 1m3   dle tloušťky se cena zvyšuje)

2)     Základní cena při vyplňování šikmých dutých  konstrukcí se sklonem do 30 st. :

( cena za 1m3  vyplněné dutiny )  od 1280,- Kč/m3

(spotřeba materiálu je od 40-50 kg / m3, při tloušťkách nad 30 cm je spotřeba až 55 kg/ m3

s rostoucí spotřebou materiálu na 1m3   dle tloušťky se cena zvyšuje  )
 
3)     Základní cena při vyplňování šikmých dutých  konstrukcí se sklonem do 45 st :

( cena za 1m3  vyplněné dutiny ) od 1380,- Kč/m3

( spotřeba materiálu je v rozmezí od 45-55 kg / m3 )

 s rostoucí spotřebou materiálu na 1m3   dle tloušťky se cena zvyšuje ) 

4)     Základní cena při vyplňování kolmých dutých  konstrukcí  ( stěny, příčky ) :

( cena za 1m3  vyplněné dutiny ) od 1630,- Kč/m3

( spotřeba materiálu je od 55-70 kg / m3 ;  nejvyšší hodnota objemové hmotnosti  se týká tlouštěk   nad 28 cm a prefabrikovaných dílů s následnou dopravou na stavbu-  

s rostoucí spotřebou materiálu na 1m3   dle tloušťky se cena zvyšuje  ) 

Ceny účtované dle skutečně spotřebovaných pytlů materiálu CLIMATIZER PLUS:
                                od 400,- Kč do 500 Kč/ ks (pytle á 13,6kg) dle složitosti aplikace
Předpokládaná  průměrná spotřeba materiálu na 1m3 izolovaného prostoru:

·         vodorovné plochy  je cca  2,6-3 pytle                      35 - 40 kg / m3  

·         šikmé plochy do 30° je cca 3,3 – 3,6 pytle               45 - 50 kg / m3  

·         šikmé plochy do 45°  je cca 3,6 -4 pytle                  50 - 55 kg / m3  
·         svislé plochy a šikminy  nad 45°  je cca 4-5 pytlů     55 - 60 kg / m3  

B)               Mokré aplikace metodou stříkání :
 
1) Stříkání pod odvětranou fasádu, nebo do jiných vymezovacích  roštů  pouze s vodou nebo malým přídavkem lepidla
20,- Kč/ m2 / 1cm tloušťky ( spotřeba materiálu je 0,5 kg / m2 / 1cm tl. )

2) Stříkání ostatní:

80,- Kč/ m2 / 1 cm tloušťky ( pro vrstvu 1 – 3 cm )
65,- Kč/ m2 / 1 cm tloušťky( pro vrstvu 4 – 8 cm )
( spotřeba materiálu je 0,7 kg / m2 / 1cm tl. )

Veškeré ceny  jsou uvedeny  bez DPH .

 

Pro zakázky v rozsahu cca 50m3  a více bude provedena individuální kalkulace. Pro opakované  objednávky  si vyžádejte individuální kalkulaci.
Další individuelní úprava ceny je možná po konzultaci a obhlídce zakázky
Pro zakázky malého rozsahu 5 – 10m3  jsou uplatňovány přirážky v rozsahu odpovídajícím pokrytí režijní práce  a manipulace související s jejím provedením. 

Ceny zde uvedené jsou orientační  a u každé zakázky je předem provedena obhlídka a předložena cenová nabídka na provedení.

DOPORUČENÍ :

Pokud je izolovaný prostor jasný a přístupný, vyžádejte si orientační rozpočet na provedení celého  díla. Výsledná cena je tak předem jasná jen s minimální odchylkou. 

Pokud není předem přesně znám rozsah izolovaného prostoru, je možné rovněž sjednat cenu za 1 vyfoukaný pytel izolace o hmotnosti 13,6kg. Cena za toto zpracování se v těchto případech pohybuje v rozmezí od 390 do 500 Kč za kus v závislosti na složitosti prováděných prací.
K základním cenám jsou připočítávány účelně vynaložené náklady na dopravu, podle místa prováděných prací. 

Elementy dřevostaveb aplikované ve výrobním závodě a transportované s výplní izolace na místo stavby musí být bez ohledu na umístění ve stavbě(vodorovné či svislé)  vyplněny objemovou hmotností  70kg/m3 .

Tyto ceny, lze na základě zjištěné skutečnosti snížit o:
5% při provedení akce nad 50 pytlů
7% při provedení akce nad 100 pytlů
10% při provádění prací pro stavební firmy a při zakázce nad 200 ks pytlů nebo nástřiku nad 200 m2
15% při provedení zakázky nad 300 ks pytlů nebo nástřiku nad 500m2.


O NÁS
CLIMATIZER PLUS
ČASTÉ DOTAZY
FIRMY V EVROPĚ pracující s celulozovou izolací
VIDEO KE STAŽENÍ
FOTOGALERIE
CERTIFIKÁTY
KRBY
ODKAZY
PRODEJ
CENÍK
KONTAKT

Bureš mob:  737 706 696
Knap mob: 604 868 555
e-mail: bures@foukana-izolace.cz