Fyzikální vlastnosti                            Ochrana proti horku                            Technologické parametry     

slunečnice

Přehled parametrů

·         Technické normy:
ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB 51-GP-60M

·         Popisné údaje:
Climatizer Plus - rozvlákněný papír (celulozová vlna), obohacen kys. boritou a boraxem (pentahydrát), dodáván v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny), je použitelný do teploty max. 105 °C.
Climatizer thermo - rozvlákněný papír (celulozová vlna), obohacen kys. boritou (do 5% hmotnostních a síranem hořečnatým  dodáván v PE pytlích o hmotnosti 12;12,5;13,6;15 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny), je použitelný do teploty max.105 °C.

·         Směrodatné vlastnosti:
- objemová hmotnost při volném zásypu bez stroje: 35-45 kg.m-3

- při volném zasypání strojem na volné vodorovné plochy: 30-60 kg.m-3

- při zhutnění aplikaci strojem za sucha, případně nástřikem s vodou: 38-50kg.m-3

- při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45-90 kg.m-3 

·         Relativní navlhavost: při teplotě 20 °C a relativní vlhkostí 90 % - 16,62 % hm.

·         Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:

ve venkovním prostředí s rel. vlhkostí 80% a teplotě 10st. celsia     -   8 - 11%

·         Korozivní účinky:
Výrobek nepůsobí na kovy korozivně 

·         Součinitel tepelné vodivosti:

0,0368 Wm-1K-1 při obj. hm. 26,85 kg.m-3 - suchý

0,039 Wm-1K-1 při nástřiku s vodou

0,042 Wm-1K-1 při nástřiku s pojivem

0,0486 Wm-1K-1 pří zhutnění nad 55 kg.m-3

·         Stupeň hořlavosti:

suchý materiál - "C 1" hodnota Q = 247 

nástřik s pojivem SOKRAT - "C 1" hodnota Q = 244 

nástřik s pojivem KARSIL - "B" hodnota O = 112 

nástřik s vodou - "C 1" hodnota Q = 263   

·         Klasifikace Climatizeru plus dle reakce na oheň(ČSN EN 13501-1)

 

suchý materiál -                                          C - s2 - d0

nastříkaný s pojivem  Karsil -  E 01            B - s1 - d0

nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A            D - s2 - d0  
 

·         Šíření plamene po povrchu:

is = 0,00 mm.min-1 výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen

vs = 0,00 mm.min-1 

·         Součinitel difuze vodních par:

suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s) obj. hm. 26 kg.m-3 

nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) obj. hm. 68 kg.m-3 

nástřik s lepidlem        Δ = 0,053.10-9(s) obj. hm. 36,9 kg.m-3 

 

uváděné teploty při relativní vlhkostí 76 %, teplota 10 °C
 

·         Zvuková pohltivost:

Climatizer Plus má velmi dobrou zvukovou pohltivost.

kmitočet (Hz)     tl. izolace 100 mm     tl. izolace 50 mm   

250                              0,67                             0,45 

500                              0,71                             0,87 

2000                            0,83                             0,57  
 

·         Ekologická nezávadnost:

Výsledek šetření MITGLIED DER ARBEITGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER FORSCHNUNGS INSTITUTE AGOR - BRD - protokol č. 488-1/92: Materiál je ekologicky nezávadný!  

·         Biologická degradace:

Climatizer Plus - biologicky odbouratelný materiál - protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993).
 

·         Hygienické posouzení:

Výrobek splňuje hygienické požadavky, viz Rozhodnutí Hlavního hygienika ČR

z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992;  20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004.


  O NÁS
CLIMATIZER PLUS
ČASTÉ DOTAZY
FIRMY V EVROPĚ pracující s celulozovou izolací
VIDEO KE STAŽENÍ
FOTOGALERIE
CERTIFIKÁTY
KRBY
ODKAZY
PRODEJ
CENÍK
KONTAKT

Bureš mob:  737 706 696
Knap mob: 604 868 555
e-mail: bures@foukana-izolace.cz