Fyzikální vlastnosti                            Ochrana proti horku                             Technologické parametry     

slunečnice

Ochrana proti letním horkům  
Podobně jako v zimně očekáváme dobrou izolační schopnost stavebních konstrukcí proti únikům tepla zevnitř ven, chceme si naopak v létě užít uvnitř domu tepelnou pohodu v příznivém „chládku“, který nám správně navržené konstrukce uchovají. Tím co je třeba dodržet , aby se tak skutečně stalo se zabývá tato kapitola
V první řadě je třeba si odpovědět na otázku proč se jedna střecha v létě ohřívá více a druhá méně. Vliv na tento jev má celá řada faktorů. Jedním z významných je i druh použité izolace. Uvědomíme li si, že během letních dnů může teplota pod krytinou dosahovat až k 80o C není snadné udržet v obývaných místnostech teploty v okolí 25o C. Z tohoto hlediska poskytuje celulózová izolace určitou výhodu v konkurenci s minerálními druhy izolace nebo polystyrenem. Díky měrné tepelné kapacitě celulózové izolace, která je téměř dvojnásobná než u minerálních typů izolací se značná část tepla , procházejícího z exteriéru do interiéru absorbuje během denní doby v izolaci a během noci se opět celá konstrukce ochladí a je připravena na další teplý den. Climatizer plus tak účinně vyrovnává náhlé výkyvy teplot a tlumí jejich nápor v interiéru

 

 

 

        

 

 

U izolace Climatizer se                     U minerální desky se absorbuje 2x 

větší část tepla absorbuje                 méně tepla

 Proto , aby tato výhodná vlastnost dobře fungovala je však nutné dodržet veškerá správná konstrukční opatření. Jako vhodná (zejména z ekonomického hlediska) se jeví konstrukce dle následujícího návrhu . Není však konstrukcí , která by vyhovovala náročným požadavkům nízkoenergetických a pasivních domů. Pro tyto objekty je třeba vyšších tlouštěk izolací a přerušeni tepelných mostů tvořených krokvemi.

 

 

 Při dodatečném budování střešní vestavby je možné rovněž vytvořit velmi dobře fungující konstrukční skladbu , která poskytne velmi vysoký tepelný komfort obývaného prostoru. OSB desky mohou být nahrazeny parobrzdou nebo parotěsnou zábranou, i když toto náhradní řešení (zejména parotěsná zábrana) z hlediska obývání je méně vhodné.

 Správné řešení přisávacích otvorů u římsy střechy

Odvětrávací tašky nebo tvarovky zajišťující odvětrávací poměr min.1:200 (na 200 m2 izolované plochy 1 m2 čistého průřezu větracích otvorů.

V případě tepelné izolace dodržet správnou tloušťku , která by se měla zvyšovat se snižujícím se sklonem střechy (u energeticky pasivních domů se doporučuje  )

Vzduchotěsnost konstrukcí na vnitřní straně pláště

Větrotěsnost pláště na vnější straně pod krytinou

Když je to možné, vyhnout se obývanému podkroví a raději volit plné poschodí s nevyužívanou perfektně zateplenou a odvětranou střešní nadstavbou

Střešní okna vysoké kvality se zastíněním

Správný režim větrání (větrat v noci a brzo ráno, v denních hodinách nevětrat střešními okny

 

 

Důležitá je kvalita použitých střešních oken a stínící techniky.Žaluzie z vnitřní strany okna neposkytují z hlediska tepelné ochrany interieru téměř žádný efekt. Naopak vnější stínění a žaluzie většinu tepla odrážejí mimo obývaný prostor.

 

 

 
Zateplení střechy která není využívána jako obytná je mnohem jednodušší a levnější varianta ve srovnání s obytným podkrovím. Rovněž její funkce v letním období je lepší v kombinaci s odvětráváním střešního prostoru. Zvýšené náklady na vybudování plnohodnotného obývaného patra se vrátí v podobě výrazného snížení nákladu na střešní vazbu , vrstvy skladby a pracnost provedení.

 O NÁS
CLIMATIZER PLUS
ČASTÉ DOTAZY
FIRMY V EVROPĚ pracující s celulozovou izolací
VIDEO KE STAŽENÍ
FOTOGALERIE
CERTIFIKÁTY
KRBY
ODKAZY
PRODEJ
CENÍK
KONTAKT

Bureš mob:  737 706 696
Knap mob: 604 868 555
e-mail: bures@foukana-izolace.cz